Zehnerpotenzen

Zehnerpotenz Multiplikator Bezeichnung Kurzzeichen
10-15 0,000 000 000 000 001 femto f
10-12 0,000 000 000 001 piko p
10-9 0,000 000 001 nano n
10-6 0,000 001 mikro µ
10-3 0,001 milli m
10-2 0,01 centi c
10-1 0,1 dezi d
100 1    
101 10 deka da
102 100 hekto h
103 1 000 kilo k
106 1 000 000 Mega M
109 1 000 000 000 Giga G
1012 1 000 000 000 000 Tera T
1015 1 000 000 000 000 000 Peta P